selected terms: 111,695 page 3,791 of 5,585
75801. nahdiyin
(nahdiyin : nah.di.yin [n] warga Nahdatul Ulama: ulama itu masih kuat pengaruhnya di kalangan --)
75802. Nahdlatul Ulama
(Nahdlatul Ulama (NU) : kebangkitan ulama. Ormas Islam yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya oleh K.H. Hasyim Asy'ari, bergerak di bidang sosial keagamaan, budaya dan More…
75803. Nahdlatul Wathan
(Nahdlatul Wathan : Ormas Islam yang berkembang di Nusa Tenggara Barat, khususnya Lombok yang dipimpin Abdul Majid)
75804. nahdliyin
(nahdliyin : warga masyarakat yang berafiliasi atau sebagai anggota ormas NU (nahdlatul ulama)) Lihat istilah yang bersangkutan : PKB, NU, Nahdlatul Ulama, masyumi
75805. nahi
(nahi : na.hi[n Isl] yang dilarang; larangan; nahi : Ar yg terlarang (oleh agama Islam), larangan; ~ Allah larangan Allah.) nahi : kk, larangan, yang dilarang.
75806. nahi Allah
(nahi Allah : larangan Allah)
75807. nahkoda
(nahkoda : kapten kapal) nahkoda : kb, komandan di atas kapal niaga, kapten kapal; juragan perahu.
75808. nahu
(nahu : na.hu [n Ling] (1) tata bahasa (menyangkut tata kalimat dan tata bentuk); gramatika; (2) sintaksis; nahu : cabang ilmu linguistik yg berkaitan dgn sintaksis, morfologi, dsb, More…
75809. nahu bentuk
(nahu bentuk : nahu yang mengkaji bentuk kata dan kata jadiannya; ilmu tentang tata bentuk kata; morfologi)
75810. nahu saraf
(nahu saraf : gramatika) Lihat istilah yang bersangkutan : gramatika
75811. nahuan
(nahuan : bkn atau berkaitan dgn nahu: rangkai kata nahu yg hanya menerbitkan makna ~. )
75812. nahwu
(nahwu : \Lihat\ nahu.) Lihat istilah yang bersangkutan : nahu
75813. nahyi
(nahyi : Larangan)
75814. naib
(naib : na.ib [n] (1) wakil; pengganti; (2) penghulu urusan agama Islam; naib 1. : pengganti, wakil: ~ raja; ~ kadi wakil kadi di sesuatu tempat (utk menjalankan tugasnya); 2. penolong More…
75815. naib ketua
(naib ketua : wakil ketua)
75816. naib laksamana
(naib laksamana : [ark] laksamana muda)
75817. naif
(naif (Nave) : (Terkait ART) Belum pernah memakai ARV.) (naif : na.if [a] (1) sangat bersahaja; tidak banyak tingkah; lugu (karena muda dan kurang pengalaman); sederhana: gambar-gambar — More…
75818. naik
(naik : na.ik [v] (1) bergerak ke atas atau ke tempat yang lebih tinggi: anaknya segera — ke tempat tidur; layang-layangku tidak dapat --; (2) timbul (tt matahari): matahari --; (3) More…
75819. naik apel
(naik apel : minta banding kepada pengadilan yang lebih tinggi (naik banding dari pengadilan negeri ke pengadilan tinggi) atas keputusan pengadilan yang lebih rendah)
75820. naik banding
(naik banding : naik apel)