selected terms: 2 page 1 of 1
1. GSB
(GSB ( Garis Sempadan Bangunan ) : adalah garis batas yang tidak boleh dilampaui oleh bangunan kearah GSJ yang ditetapkan dalam rencana kota.GSB (Garis Sempadan Bangunan) : Garis batas yang More…
2. GSJ
(GSJ ( Garis Sempadan Jalan ) : adalah garis rencana jalan yang ditetapkan dalam rencana kota.GSJ (Garis Sempadan Jalan) : Garis rencana jalan yang ditetapkan dalam rencana kota.)